วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Instruction Sheet Hydraulic Hand Pumps

ISPECIFICATIONS: Use this instruction sheet for the following hand pump
models.
Hand Pump Specifications
Model Type Maximum Pressure Oil Volume per Stroke Usable Oil Capacity
(Speed) Rating psi [bar] in3 [cm3] in3 [cm3]
P20 1 2,850 [200] .16 [2.62] 20 [328]
P41 1 10,000 [700] .16 [2.62] 45 [738]
P70 1 10,000 [700] .16 [2.62] 70 [1147]
P71 1 10,000 [700] .19 [3.1] 70 [1147]
Stage 1 Stage 2 Stage 1 Stage 2
P140 2 400 [28] 10,000 [700] 2.8 [45.9] .24 [3.9] 140 [2295]
P140D 2 400 [28] 10,000 [700] 2.8 [45.9] .24 [3.9] 140 [2295]
P22 2 200 [14] 10,000 [700] .23 [3.8] .06 [1] 20 [3.28]
P42 2 200 [14] 10,000 [700] .82 [13.4] .16 [2.6] 45 [738]
P82 2 200 [14] 10,000 [700] .82 [13.4] .16 [2.6] 145 [2377]
P72 2 200 [14] 10,000 [700] .91 [14.9] .19 [3.1] 70 [1147]
P461 2 400 [28] 10,000 [700] 7.7 [126.2] .3 [4.9] 460 [7539]
P461D 2 400 [28] 10,000 [700] 7.7 [126.2] .3 [4.9] 460 [7539]
CAUTION
Always use the handle to carry the pump. Carrying the
pump by the hose may damage the hose and/or the pump.
WARNING
Always check product specifications regarding pressure
ratings, and capacities. The system operating pressure
must not exceed the pressure rating of the lowest rated
component in the system.
WARNING
NEVER set the relief valve to a higher pressure than the
maximum rated pressure of the pump. Higher settings may
result in equipment damage and/or personal injury.
INSTALLATION
Connecting the Pump
1. Thread hose into pump outlet. Use 1/2 wraps of Teflon tape (or suitable
thread sealant) on hose fitting, leaving the first complete thread free of tape
to ensure that tape does not shed into hydraulic system, causing damage.
Trim loose ends.
A Division Of Templeton, Kenly & Co., Inc.
 2. Install a pressure gauge in-line from the pump for added safety and better
control.
3. Connect the hose(s) to your cylinder or tool.
OPERATION
Before Using the Pump
1. Check all system fittings and connections to be sure they are tight and leak free.
CAUTION
1. Close release valve by turning clockwise, as shown in Figure 1.
Figure 1
2. Operate pump handle to deliver hydraulic power to system. Pressure will be
maintained until release valve is opened.
3. Open release valve (turn counter-clockwise) to release pressure, allowing oil
to flow back to the reservoir.

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ส่วนประกอบ ของแม่แรงแยกส่วนไฮดรอลิค

แม่แรงไฮดรอลิค 

หรือ เจค ที่เรียกตามภาษาชาวบ้าน ในท้องตลาดมีหลากหลายชนิดแต่ละชนิดก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้งานประเภทไหน เช่น แม่แรงยกรถแบบตะเฆ้ แม่แรงแบบนี้จะมีฐานกว้างและมีล้อไว้เพื่อลากเคลื่อนย้ายไปมา เป็นที่นิยมตามศูนย์ซ่อมรถและตามลานจอดรถทั่วไป

แต่จะขอกล่าวถึง แม่แรงแยกส่วน หมายถึงการเอาแต่ละส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะไม่เหมือนแม่

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Mechanical tools Simplex uni-lift


UNI-LIFT

POW-R-JACK  ENGINEERED SOLUTIONS

Design Features
  • Capacities available from 227kg to 227250 kg.
  • Available velocities up to 10160 mm inches per minute.
  • High strength rolled thread load screws or ball screws.